Sjekkliste før utsendelse


Gå igjennom denne sjekklisten før du sender ut et nyhetsbrev eller en epostkampanje. Den kontrollerer at nyhetsbrevet/kampanjen din er utformet på en måte som gjør at den slipper igjennom spam-filtrene til mottakernes mailservere og anti-spam filtre på mottakernes maskiner.

Gå igjennom listen og oppsummer hvor mange poeng kampanjen får. Jo flere poeng, jo større er også sjansene for at kampanjen blir stoppet. Ideelt sett bør kampanjen du planlegger å sende ut få en score på null (0) poeng. Den er da helt perfekt. En akseptabel score er under 2,5 poeng.

Sjekk følgende: JA NEI

Avsenderadresse:

   
Har epostadressen du sender fra vært svartelistet i et RBL filter de siste 6 månedene? +1,5 0
Mangler kampanjen et visningsnavn for avsender adressen, f.eks. ditt firmanavn eller personlige navn? +1,0 0
Benytter du samme avsender adresse som ved tidligere utsendelser? 0 +0,5
Starter visningsnavnet eller epostadressen til avsenderen med flere tall? +1,0 0
Starter epostadressen du benytter som avsender med bounce@ +2,0 0
Er avsenderadressen en typisk spam- eller bulk adresse, f.eks. no-reply@,
sale@, info@, postmaster@, hostmaster@, mail@, root@?
+0,5 0
Er avsenderadressen en fysisk konto og ikke bare et alias som videresender meldingene? 0 +0,5
Er visningsnavnet et tilbud eller kjøpsoppfordring, og ikke et
firma/konsept/personlig navn?
+0,5 0
Inneholder avsenderadressen en apostrof? +0,5 0
Består epostadressen eller visningsnavnet av enn 5 konsonanter etter hverandre? +0,5 0
     

Volum:

   
Sender du ut over 25.000 epostmeldinger i en kampanje, uten å benytte MailOnNet sitt kvotesystem? +1,0 0
Er epostlisten din sortert alfabetisk etter domenenavn? +1,0 0
Vil kampanjen generere en bounce rate som overstiger 10% +2,0 0
     

Teknisk:

   
Inneholder meldingen en eller link til et datavirus, trojaner, orm, spyware,
ad-ware eller annen malware?
+2,0 0
Benytter du java-script, flash, lyd eller video i epostmeldingen? +2,0 0
Prøver du å selge medisiner, programvare, porno/erotikk, finansiering/lån
eller piratkopierte produkter,
+1,5 0
Har du kjøpt epostlisten eller benyttet et «harvester» program for å samle
inn epostadressene?
+1,5 0
Har domene til epostadressen du bruker som avsender en SPF-record som
tillater smtp.mailonnet.no å sende mail på vegne av domene?
0 +1,0
Har kampanjen du sender ut en gyldig bounce konto knyttet til seg og har du
sjekket at denne bounce kontoen faktisk virker?
0 +1,0
Benytter du en @gmail.com eller @yahoo.com/no som bounce konto? +2,0 0
Benytter du sporing av epostmeldinger slik at du kan se hvor mange som
klikker på en link, hvilke og hvem som klikker (Click-throue-rate)?
+1,0 0
Sender du ut meldingen som en multipart melding? Dvs. som både en HTML og
Tekst mail?
0 +0,5
Er innholdet i HTML og Tekst versjonen identisk? 0 +0,5
Har HTML-kodene alvorlige feil eller mangler i forhold til W3-standardene? +1,0 0
Benytter du vedlegg i epostmeldingen som skal sendes ut? +1,0 0
Inneholder kampanjen mappe- eller filnavn som er på under 4 bokstaver? +0,5 0
Inneholder kampanjen en godt synlig avmelding link (unsubscribe)? 0 +0,5%
Er budskapet skrevet på et annet språk enn standard språket på mailserveren eller epostkontoen som mottar meldingene? Sender du f.eks. norsk tekst til en kinesisk epostadresse? +1,5 0
     

Emne:

   
Benytter du «Money back guarantie», «Kjøp nå», «Tilbud», «Rabatt» eller andre tradisjonelle «fy-ord» i emne feltet eller i body teksten? Sjekk med MailOnNet sin spam-sjekk for å finne ut om du bruker et «fy-ord». +2,0 0
Bruker du “Dear,”, “Dear, (og noe)” eller “Kjære,” i emne feltet? +0,5 0
Inngår en epostadresse eller domene som en del av emne feltet? +1,0 0
Består emne feltet av bare store bokstaver? +0,5 0
Avsluttes emne feltet med flere utropstegn? +0,5 0
Består emne feltet av mer enn 126 tegn? +1,0 0
Er det sammenheng mellom emne feltet og body seksjonen (innholdet)? 0 +1,0
     

Linker:

   
Benytter du sporing av epostmeldingene slik at du kan se hvor mange som åpner kampanjen (open rate)? +0,5 0
Inneholder kampanjen link til et domene som har vært svartelistet som spammer i et RBL filter eller spreder av malware hos Google? +1,0 0
Inneholder kampanjen linker (URL) med flere enn 5 konsonanter etter hverandre i filnavnet eller mappenavnet? +0,5 0
Inneholder kampanjen en sti til bilder eller linker (URL) som refererer til ord som kan oppfattes som kommersielt innhold, f.eks. bannere, reklame og annonser? Det vil si bruk av mappe- eller filnavn som inneholder ord som «ads», «ad», «banner», «annonse», «reklame» e.l.? +0,5 0
Har du oppgitt en synlig link, hvor HTML-kodene referer til en IP-adresse eller en annen URL enn det som er synlig for mottakeren, f.eks. <a href=»http://1.2.3.4/»>https://www.paypal.com/</a>? +1,0 0
Bruker du ankertekst på dine linker? +0,5 0
Bruker du prosenttegn (%) i stien på dine linker? +1,0 0
     

Body seksjonen:

   
Benytter du «Money back guarantie», «Kjøp nå», «Tilbud», «Rabatt» eller andre tradisjonelle «fy-ord» i emne feltet eller i body teksten? Sjekk med MailOnNet sin spam-sjekk for å finne ut om du bruker et «fy-ord». Kamufler heller din «fy-ord» i bilder. +2,0 0
Er antall tegn i body seksjonen under 64 tegn? +1,0 0
Består meldingen bare av ett eneste stort bilde, uten tekst? +1,5 0
Bruker du bilder i body seksjonen? +0,5 0
Benytter du flere bilder i body seksjonen? +0,5 0
Inneholder body seksjonen lite tekst i forhold til antall bilder eller bildestørrelsen? +1,0 0
Bruker du flere enn 1 tabell i body seksjonen? +0,5 0
Bruker du flere skrift typer i body seksjonen? +0,5 0
Bruker du flere skrift størrelser i body seksjonen? +0,5 0
Bruker du flere skrift farger i body seksjonen? +0,5 0
Bruker du CSS-koder i head- eller body seksjonen? +0,5 0
Bruker du ulike bakgrunnsfarger i tabell celler? +0,5 0
Benytter du skrift farger som tilsvarer bakgrunnsfargen? +0,5 0
Består body seksjonen av 80-90% blanke linjer? +0,5 0
     
Print Friendly, PDF & Email