Sjekk lovligheten til din e-postkampanje


Sjekk lovligheten til din epostkampanje

Før du sender ut en epostmelding via MailOnNet, MÅ du sjekke at kampanjen oppfyller alle lover og regler som er knyttet til masseutsendelse av epost i Norge, jf. våre salgsbetingelser.

Spesielt viktig er det at du sjekker følgende forhold:

Er budskapet lovlig?

Det er ditt ansvar å sørge for at produktene og tjenestene du tilbyr er lovlige i følge norsk og internasjonal lov.

Videre er det ditt ansvar at selve budskapet i dine epostutsendelser er lovlig i forhold til norsk lov. I MailOnNet har du en egen funksjon for å sjekke om epostkampanjen din vil bli oppfattet som spam eller ikke av de store mailserverne i verden. Vi anbefaler at du sjekker alle dine kampanjer med denne funksjonen. Den sier ingenting om lovligheten av budskapet. Den uttaler seg kun om sannsynligheten for at kampanjen skal bli oppfattet som spam eller ikke av de store internasjonale mailserverne.

Er kontaktlisten med epostadressene du skal bruke lovlig samlet inn og brukt?

Det finnes strenge regler for innsamling og bruk av epostadresser. Det er ditt ansvar å sørge for at epostadressene på dine kontaktlister er lovlig samlet inn og brukt. Sjekk derfor alltid lovligheten av kontaktlisten du har tenkt å benytte, før du sender ut kampanjen.

Har du en lovlig avsender adresse?

Sjekk at epostadressen du bruker som avsender adresse (From..) er lovlig.
Med lovlig epostadresse menes:

  1. Epostadressen eksisterer og er i stand til å motta epost (kontoen har ledig plass og fungerer som den skal).
  2. Virksomheten du representerer eier denne epostadressen. Alle avsender adresser må være knyttet til et domene som du eier i følge den internasjonale who-is databasen.
  3. Epostadressen er ikke en Gmail, AOL, Yahoo, Hotmail eller Online adresse. Epost adresser som er knyttet til disse leverandørene kan ikke brukes som avsender (from), svar (replay) eller bounce adresse.

Har du en «avmeldingslink» inkludert i meldingen?

Det er ikke lovlig å sende ut en epostkampanje, uten at det er inkludert en avmeldingslink – også kalt «unsubscribe link» – i selve meldingen. Det vil si en link mottakerne kan klikke på for å melde seg av epostlisten din. Denne funksjonen kan du raskt og enkelt sette inn hvor du selv vil i dine epostmeldinger gjennom å klikke på «Insert unsubscribe link» knappen i WYSIWYG grensesnittet til MailOnNet.

Har du angitt korrekt kontaktinformasjon?

Norsk lov pålegger alle å oppgi firmanavn, adresse, postnr og -sted, telefonnummer, epostadresse og url til hjemmesider i alle massedistribuerte epostkampanjer. Sjekk at din epostkampanje inneholder denne informasjonen før du sender ut en kampanje via MailOnNet.

Har du en gyldig bounce-setting?

Det er ikke lov å sende ut en epostkampanje via MailOnNet uten en gyldig bounce-setting. Klikk her for nærmere informasjon om hvordan du setter opp en gyldig bounce-konto.

Har du en gyldig SPF-record?

Domene som avsender adressen din er knyttet opp mot, må ha en gyldig SPF-record. Det vil si en SPF-record som gir smtp.mailonnet.no tillatelse til å sende ut epost på vegne av domene. Klikk her for nærmere informasjon om hvordan du setter opp en gyldig SPF-record.

Print Friendly, PDF & Email