Bounce setting


Det er IKKE love å sende ut en epostkampanje uten korrekt bounce-setting. Bounce settingen angir hvor epost som ikke kan leveres skal sendes tilbake til.

Hvorfor kreves korrekt bounce setting på alle kampanjer og nyhetsbrev?

Gmail, Yahoo, Hotmail/Outlook, AOL, TeleNor (online.no) og alle andre store MSPer (Mail Server Providers) i verden logger hvor mange epostmeldinger fra en og samme avsender som feiler (bouncer). Blir denne feilprosenten (bounce prosent) for stor blir ikke bare din epostkampanje blokkert for en kortere eller lengere periode på mottakerserveren, men hele mailserveren MailOnNet blir blokkert. Noe som går ut over alle andre kunder. Skjer dette blir du holdt erstatningsansvarlig for skadene. For å unngå at dette skjer, krever vi at alle utsendelser som gjøres via MailOnNet har en korrekt bounce setting.

Hvorfor unngår du å bli blokkert hvis du har korrekt bounce setting?

Hvis du har korrekt bounce setting satt på din kontaktliste vil alle meldinger som ikke kan leveres til mottakerne bli levert tilbake til den epostadressen du har oppgitt som bounce adresse.

12 ganger i døgnet kjører MailOnNet en «bounce» rens. MailOnNet vil da logge seg på den epostkontoen du har oppgitt, med oppgitt brukernavn og passord, og laste ned alle bounce meldingene til MailOnNet. Alle «hard bounce» meldinger fjernes så fra din kontaktliste, slik at neste gang du sender ut en kampanje eller et nyhetsbrev etter denne listen så inneholder den ikke de adressene som ikke lenger eksisterer. «Hard bounce» betyr epostadresser som ikke lenger eksisterer eller er gyldige av en eller annen årsak. På denne måten unngår man en høy bonce prosent på sine utsendelser og verken din utsendelse eller mailserveren blir blokkert for en kortere eller lengere periode. Dessuten sparer du penger på at du ikke så raskt bruker opp kvoten på ditt MailOnNet abonnement.

Hvordan angi korrekt bounce setting?

Normalt angir du bonce settingen samtidig som du oppretter kontaktlisten, men du kan når som helst gå inn og sjekke din bonce setting på en av dine kontaktlister ved å følge denne fremtangsmåten:

view-contact-list

1. Logg inn på MailOnNet

2. Velg menyvalget «View Contacts list» som du finner under menyvalget «Contact lists«. Du får nå opp en oversikt over alle dine eksisterende kontaktlister.

3. Finn kontaktlisten du ønsker å sjekke/sette bonuce settingen til og klikk på «Edit» som du finner bak listenavnet. Dette vil vise deg hvilken setting som er satt på kontaktlisten du har valgt.

4. Scroll deg ned til «Bounce Account Setting«. Hvis denne avhukningsboksen ikke er avhuket (aktiv), så har denne listen ingen bounce setting i dag.

Hvis boksen er avhuket vil du få opp bounce settingen under avhukningsboksen. Er feltet ikke avhuket, må du først avhuke avhukingsboksen for å få opp bounce settingen for denne kontaktlisten.

bounce-account-detaljs

Følg inn følgende informasjon i listen du får opp:

  • Bounce Email Server Name: Angi navnet på inngående mailserver til den epostkontoen du har tenkt å bruke som bounce konto i dette feltet. F.eks. mail.dittdomene.no, hvis dittdomene.no er ditt domenenavn.
  • Bounce Email User Name: Angi epostadressen du har tenkt å bruke som bounce konto i dette feltet.
  • Bounce Email Password: Angi passordet til denne epostkontoen i dette feltet.
  • Account Type: Velg om kontoen skal settes opp som en IMAP konto eller som en POP3 konto. Vi anbefaler at du velger POP3. MailOnNet vil da laste ned alle medlingene som blir vasket til MailOnNet og fjerne disse meldingene etter vaskingen hvis du har avhuket neste felt.
  • Advanced Settings: La default setting stå (ikke gjør noe)
  • Empty Inbox When Done? Avhuk dette feltet, slik at MailOnNet sletter alle bounce meldinger fra epostkontoen etter vasking.

Klikk til slutt på «Test bounce setting» for å sjekke at du har angitt korrekt informasjon. Deretter er det bare å klikke «Save» for å lagre innstillingene. Disse innstillingene vil bli brukt neste gang MailOnNet sender ut epostmeldinger etter denne listen.

Ikke bruk en gratis konto (f.eks. Gmail) som bounce konto!

Gmail, Yahoo, Hotmail og andre leverandørene som tilbyr folk gratis epostkontoer kan ikke brukes som bounce-konto. Disse leverandørene anser bounce som søppel-post, og blokkerer derfor alle slike meldinger.

Foruten at din bounce-mail blir blokkert, kan du risikere at hele serveren blir blokkert hvis din kampanje genererer en stor mengde bounce meldinger. Dette går ikke bare ut over din kampanje, men alle brukerne av MailOnNet. Av den grunn er det IKKE tillatt å bruke en slik konto som bounce-konto hos oss.

Bestill en bounce-konto hos OnNet hvis du ikke har muligheten til å opprette en egen bounce-konto på ditt domene

Hvis du av en eller annen grunn ikke har muligheten til å opprette en egen bounce konto knyttet til ditt domenenavn, kan du bestille dette av OnNet AS. Det eneste som kreves er at du bestiller et nytt domene som vi kan opprette en bounce-konto på.

Kostnadene ved å bestille en bounce-konto knyttet til et eget domene hos OnNet er: Kr. 198.- per år

Alle priser er eksl. mva og ekspedisjonsgebyr.

Print Friendly, PDF & Email