Hvorfor epostmarkedsføring?


Det finnes mange gode grunner for hvorfor du bør skaffe deg en profesjonell løsning for masseutsendelse av e-post og nyhetsbrev. 

7 åpenbare grunner er:

Grunn 1: En perfekt kommunikasjonskanal for å nå kunder, prospct og andre interessenter!

Alle har i dag en e-post adresse. SSB sier at 4 av 5 nordmenn hadde og brukte e-post aktivt i 2014. I aldersgruppen under 35 år brukte hele 97% av befolkningen e-post aktivt. Dessuten bruker folk flest mere tid på å lese e-post enn de gjør på å surfe på nettet og lese aviser. Dette gjøre e-post til en av de mest virkningsfulle kommunikasjonskanalene du kan bruke for å kommunisere med dine kunder, ansatte, medlemmer, leverandører, prospekt og andre interessenter.

Grunn 2: Epostmarkedsføring gjør ulønnsomme prospect til lønnsomme kunder og gjenkjøpere

Epost er i dag den rimeligste form for markedsføring. Ingen andre kommunikasjonskanaler har en lavere produksjons-, distribusjons- og presentasjonskostnad (cost per view) enn epostmarkedsføring. Sender du ut dine epostkampanjer med MailOnNet, betaler du kun kr. 1,49 per 1.000 mottaker. Hvilken annen mediekanal kan tilby deg en lavere kontaktspris enn dette?

Gjennom målrettede epostmarkedsføring kan du dessuten nå kundesegmenter som er vanskelig og ulønnsomme å nå gjennom tradisjonelle mediekanaler. Ved å følge opp leads, prospect og kunder med auto-respondere og oppfølgingsmails kan du gjøre små ulønnsomme kundesegmenter til lønnsomme gjenkjøpere, uten å måtte oppsøke dem eller bruke andre former for dyr markedsføring. MailOnNet har alle funksjonene som kreves for å gjøre dette i praksis, uten bruk av masse tid eller ressurser.

Grunn 3: Målrettet epostmarkedsføring øker kundelojaliteten.

«Det koster 5 ganger så mye å skaffe seg en ny kunde som å holde på en eksisterende«. Det gjelder derfor å skape en så høy kundelojalitet som mulig hvis man ønsker profittmaksimering. Med MailOnNet har du et verktøy for å gjøre nettopp dette. «De som kun roper på sine venner når de har problemer, står snart uten venner» er det et ordtak som heter.

MailOnNet gjør det enkelt for deg å holde dine kunder og interessenter «varme» gjennom å sende dem en mail med jevne mellomrom. Hvor ofte de skal motta en mail fra deg bestemmer du selv. Ved å legge inn dine oppfølgingskampanjer inn i kalenderen til MailOnNet, trenger du ikke å tenke på dette. Alt går på «autopilot«.

Grunn 4: Epostmarkedsføring skaper økt mersalg, tilleggsalg og gjenkjøp

Ikke bare skaper regelmessige oppfølgingsmail til eksisterende kunder økt kundelojalitet, men du oppnår også betydelig mersalg, tilleggsalg og gjenkjøp. Hvorfor? Jo, fordi det alltid er enklere å selge noe til eksisterende kunder som kjenner deg, enn til nye kunder som ikke kjenner deg og dine produkter. Bruk derfor MailOnNet til å komme med regelmessige tilbud og informasjon til dine eksisterende kunder.

MailOnNet har ekstremt mange bruksområder. Epostmarkedsføring løsningen kan f.eks. brukes til å sende ut «nyhetsbulletin», «Spesial tilbud», «oppfølgings mail», «medlems notater», «kundeservice», «medlemsprogrammer» og «invitasjoner».

Grunn 5: Verdens mest målrettede medium

Epostmarkedsføring er utvilsomt verdens mest målrettede medium. Kun ved bruk av epostmarkedsføring, SMS meldinger, tradisjonelle DM-kampanjer og telemarketing kan du velge hvem som skal motta budskapet ditt. Siden disse kanalene har en vesentlig høyere kontaktpris per mottaker, velger stadig flere epostmarkedsføring fremfor disse andre kanalene.

At du samtidig kan skreddersy budskapet du sender til hver enkelt mottaker, er en annen stor fordel epostmarkedsføring har sammenlignet med andre kommunikasjonskanaler. Jo mer du vet om mottakeren, jo bedre kan du skreddersy epostmeldingen du sender til han eller hun. Dette gjør at du her skyter med rifle og ikke en hagle!

Grunn 6: Verdens raskeste spredning av et budskap

Statistikk viser at 30 % av de som vil åpne din epostutsendelse vil gjøre det innen 2 timer etter at de mottok epost meldingen fra deg.Innen 48 timer vil 43 % av alle utsendelser som vil bli åpnet vært åpnet. Bortsett fra SMS meldinger er det ikke noe annet medium som gjør det mulig å nå en definert målgruppe raskere med oppdatert informasjon enn epostmarkedsføring.

Grunn 7: Epostmarkedsføring virker – kanskje verdens mest lønnsomme markedsføringskanal

Epostmarkedsføring er ingen snarvei til suksess. Statistikk viser at du må i 4 av 5 tilfeller må kontakte kunden mer enn 5 ganger før de kjøper noe fra deg. Av dette kan vi lære at det gjelder å vekke mottakernes interesse og bygge en tillitsplatform mellom dere. Klarer du dette, vil mottakerne til slutt begynne å handle fra deg når de mottar fremtidige epostkampanjer fra deg.

Skal din epostmarkedsføring virke, krever det at du legger en plan for satsningen og at du kontinuerlig pleier kontaktene på dine epostlister med interessant informasjon. Lykkes du med dette vil din epostmarkedsføring garantert ble en svært lønnsom markedsinvestering.

Jeg vet om mange tilfeller hvor en epostmarkedsføringskampanje har en ROI (Return On Investment) på over 50. Det vil si at 1 investert krone gir 50 tilbake.

Tilbake

Print Friendly, PDF & Email