Hvilke funksjoner inngår i MailOnNet?


MailOnNet har så mange innebygde funksjoner at det ikke er mulig å beskrive dem på en side. Noen av de viktigste funksjonene er kanskje disse:

  • E-postlister: Opprett et ubegrenset antall e-postlister som du kan importer/eksporter dine e-postadresser til i CRV- eller XML format.
  • E-postadresser: E-postadressene du ønsker å benytte må du ha selv. Vi selger ikke e-postlister.
  • Produksjon av nyhetsbrev: Nyhetsbrevene lager du selv ved å logge på løsningens WYSIWYG editor. Her kan du velge en mal fra et stort malarkiv eller lage din egen mal som du lagrer for senere bruk også.
  • Spam-sjekk: Sjekk kampanjen om den vil bli oppfattet som spam før du sender den, og forhåndsvis meldingen slik den vil se ut for alle Gmail, Yahoo, AOL og Outlook brukere.
  • Split-run: Kjør en test av to budskap for å avgjøre hvilken som genererer den høyeste open rate og click-throue rate.
  • Auto-pilot: Legg nyhetsbrevene/kampanjene ut i en kalender som sender dem ut på ønsket tidspunkt til ønskede mottakere.
  • Sporings: Mulig å sette på sporing av meldingene som viser hvor mange som har åpnet, har en epostadresse som ikke virker eller har klikket på en link, samt oversikt over epostadressen til disse.
  • Bounce vask: Systemet fjerner automatisk alle epostadresser som ikke lenger eksisterer fra dine epostlister slik at du ikke sender ut til dem igjen.
  • Alt kan du følge opp med autorespondere og survey

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg å få en oversikt over de viktigste funksjonene, har vi gruppert dem i 5 grupper. Klikk på en av fanene i menyen over for nærmere informasjon om disse gruppene eller les en kort beskrivelse av gruppen under,

Design funksjoner i MailOnNet Design funksjoner: 
En oversikt over hvordan du kan lage dine egne personaliserte nyhetsbrev og epostkampanjer med MailOnNet, med autorespondere, survey og spam- og split-run testing av budskapet for å ha nevn noe.
Kampanjeformater Kampanje funksjoner:
Oversikt over hvilke kampanjerelaterte funksjoner som er inkludert i MailOnNet. Vi tenker da på funksjoner osm bounce-setting, sporing, kampanje kalender, kampanjeformater o.l.
Mailingliste funksjoner E-postliste funksjoner:
En oversikt over hvilke funksjoner som finnes for å lage, administrere og vedlikeholde dine epostlister, og hvordan du kan dele dem opp i segmenter m.m. Import og export funksjoner. Bruk av egne felter i epostlistene m.m.
Autoresponder og skjema funksjoner Autoresponder og skjema funksjoner:
Hvilke funksjoner i MailOnNet finnes for å lage autorespondere, samt av- og påmeldingsskjemaer i HTML format.
Statistikk funksjoner Statistikk og rapport funksjone
Hvilke statistikk og rapporterings funksjoner finnes i MailOnNet?

 

Print Friendly, PDF & Email